Privacyverklaring

Vanuit ons bedrijf “Creapoelka, stimulans door creativiteit” geven wij: Luc en Marianne Willems, workshops en cursussen beeldhouwen in hout en steen. Voor het contact met cursisten registreren we persoonsgegevens van mensen die via de website, e-mail of op overige wijze contact gezocht hebben en zich opgegeven hebben voor de workshops en cursussen. Deze gegevens worden gebruikt om contact te onderhouden over de workshops en cursussen en te informeren over ontwikkelingen in ons bedrijf. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor aanwezigheidslijsten, mailinglijsten, het verzenden van de nieuwbrief, voor het afhandelen van de betalingen, voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen. De mailinglijsten worden gedeeld in BCC (Blind Carbon Copy). Alleen in overleg met de ontvanger worden emailadressen en telefoonnummers aan andere cursisten uitgewisseld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Creapoelka, stimulans door creativiteit. Wees je er dus van bewust dat Creapoelka, stimulans door creativiteit, niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Creapoelka, stimulans door creativiteit.

Wij registreren de volgende persoonsgegevens:

· Voor- en achternaam,

· Adres,

· Telefoonnummer

· E-mailadres

Creapoelka, stimulans door creativiteit verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als je aan ons meldt dat je uitgeschreven wil worden uit ons adressenbestand vernietigen we je gegevens.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Creapoelka, stimulans door creativiteit, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  Creapoelka, stimulans door creativiteit, blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Creapoelka, stimulans door creativiteit, gegevens:
Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, Creapoelka, stimulans door creativiteit goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
E-mail automation programma – Voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief, aanmelden cursussen en workshops. Hiervoor heeft het programma je voornaam en mailadres nodig.

Creapoelka, stimulans door creativiteit onderhoud een Facebookpagina waarin zijn berichten deelt over activiteiten van Creapoelka en activiteiten die relevant zijn voor de doelgroep, zoals exposities en wetenswaardigheden rondom kunst en creativiteit. Bij een persoonlijke vermelding van een foto of beeld wordt altijd toestemming gevraagd van de maker. Voor meer informatie over wat Facebook met de opgeslagen data doet verwijzen we naar de privacyverklaring van Facebook. Creapoelka, stimulans door creativiteit heeft Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebookdiensten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Creapoelka, stimulans door creativiteit  in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons emailadres. Creapoelka, stimulans door creativiteit zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren.

Bezwaar maken op verwerking

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Creapoelka, stimulans door creativiteit en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Creapoelka, stimulans door creativiteit een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op indienen klacht

Creapoelka, stimulans door creativiteit  wilt je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Creapoelka, stimulans door creativiteit  niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Functionele en analytische cookies

Creapoelka, stimulans door creativiteit maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website Creapoelka, stimulans door creativiteit. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Creapoelka, stimulans door creativiteit geen toestemming te vragen. Voor meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Facebook.

Google Analytics

Via de website van  Creapoelka, stimulans door creativiteit wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Creapoelka, stimulans door creativiteit gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De IP-adressen worden anoniem gemaakt bij het tracken voor analyse door het laatste octet te maskeren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Creapoelka, stimulans door creativiteit heeft hier geen invloed op. Creapoelka, stimulans door creativiteit heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons

Op de website van Creapoelka, stimulans door creativiteit zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Creapoelka, stimulans door creativiteit heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Beveiligen

Creapoelka, stimulans door creativiteit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Creapoelka, stimulans door creativiteit maakt gebruik o.a. van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Creapoelka, stimulans door creativiteit verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons.

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 28 juni 2018

Creapoelka
Luc en Marianne Willems
Kleine Poelstraat 7
5354 KD Demen
info@creapoelka.nl
0486-416172
K.v.K. Den Bosch 17138016