Deze workshop schept verbondenheid en geeft inzichten en ideeën voor constructieve samenwerkingsrelaties.
Teambeelding: 1 team maakt gezamenlijk 1 beeld.
Met behulp van beeldhouwen communiceren we in beeldtaal. Bij deze werkvorm telt ieders inbreng aan het geheel. De eigenheid van ieder mens is ons vertrekpunt. In het beeldhouwproces ervaar je dat er oneindig veel ruimte is om te creëren, leer je vrij te geven en te ontvangen, moeiteloos te werken. Uit dit samengaan ontstaat een geheel, een beeld dat je van te voren niet kunt bedenken.

Een verrassende workshop die het van nature handelen en de onderlinge band van de deelnemers aanraakt. De beelden vormen een blijvende herinnering aan deze speciale dag en werken als ankerpunt in het team.

Startpunt van een project, vergadering of training

Deze teambeeldingsworkshop is zeer geschikt als metafoor voor de start van een project waarbij je samen in vertrouwen op pad dient te gaan en (al afstemmend op de materie en elkaar) het resultaat zich in de tijd ontvouwt.

In deze workshop staat het samenkomen van zelfstandig werkende teamleden centraal.
Een goede start voor een overleg of vergadering waar creativiteit gevraagd wordt in beleid- en visieontwikkeling, of als onderdeel van een training.

→ Foto-impressie Teambeelding

 Contact