Deze site heeft als doel informatie te verstrekken via het world wide web.

Het is toegestaan uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze teksten en beelden te gebruiken.
Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen op een van de www pagina’s.
van Creapoelka, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke
toestemming van Creapoelka. Creapoelka behoudt het copyright op deze pagina’s.

Alle informatie, foto’s, adviezen, ideeën en meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar Creapoelka aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Creapoelka verwijst naar andere sites via koppelingen/links. Deze links hebben als enige bedoeling de bezoeker op weg te zetten naar mogelijke verdere informatie.
Creapoelka is niet verantwoordelijk voor deze gelinkte sites, noch gaan we automatisch akkoord met de inhoud van de daar gepubliceerde teksten/beelden.