Je naam

  Je mailadres

  Je telefoonnummer

  Vul hier de gewenste datum in en je materiaalkeuze: hout of steen.
  Graag ook de namen van de deelnemers

  Aanmelding kan ook telefonisch (0486-416172).
  Na de aanmelding ontvang je van ons bericht of er plaats is.
  Maak pas daarna het betreffende bedrag over – daarmee is je aanmelding definitief.

  Betalingsgegevens
  NL44 ASNB 0708208622 t.n.v. L. Willems en M. Willems-Gerrits.
  ( Graag de datum van de activiteit vermelden )

  Voorwaarden
  Bij annulering binnen 1 week voorafgaande aan de betreffende werkplaatsdag of workshop en binnen 1 maand voor aanvang van een cursus of meerdaagse kan geen restitutie meer worden verleend, tenzij je plaats door iemand anders wordt ingenomen.
  N.b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel.
  Deelname geschiedt op eigen risico hetgeen altijd automatisch van toepassing is bij deelname aan onze activiteiten.