Ontdek en ervaar jouw creatieve mogelijkheden.
In de werkplaats van Creapoelka kun je beeldhouwen in hout en steen. Binnen of buiten.

Stimulans & ontmoeting

Creëren is een natuurlijk menselijk proces.
Creapoelka wil hiervoor een stimulans zijn en een bedding bieden.

In een inspirerende, ontspannen en open sfeer, is er ruimte voor ontmoeting:
ontmoeting tussen mens en materiaal, tussen mensen onderling en tussen mens en onderneming.
Dat verstaan wij onder ‘stimulans door creativiteit’.

Voor particulieren & organisaties

We hebben een aanbod voor particulieren en organisaties op het gebied van
ontspanning, samenwerking, bezinning, verwerking en beeldvorming,
groepsgewijs en in individuele begeleiding en coaching.
Welkom in ons atelier!

handtekening-luc-transp zw-w